Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Yönetmeliği

havalandırma tesisatı periyodik kontrol
18 Aralık 2018
Periyodik Kontrol Firmaları
7 Ocak 2019

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (yangın tesisatı periyodik kontrol yönetmeliği)’inde belirtildiği üzere en az yılda 1 kere periyodik kontrolü yaptırılması mecburidir.

Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır

Yangın ne zaman nerede nasıl meydana çıkacağı belli olmayan olumsuz bir durumdur. Dolayısıyla yangın durumuna karşı daima tetikte olmak gerekir. Yangın anında ilk müdahaleyi yapabilmek için yangın tesisatları kurulur. Yangın tesisatı Yangın dolabı, Hidrant, Sprink (Yağmurlama sistemi), Motopomplar (Yangın pompaları) ve Yangın Boru Tesisatını içerir. Bu sistemler yangın anına kadar kullanılmayıp, yangın anına kadar hazır bekliyen sistemlerdir. Bu sistemin doğru ve güvenilir bir şekilde çalışıp çalışmadığı yılda en az bir kere yangın tesisatı periyodik kontrolü yapılarak belirlenir. Periyodik kontroller neticesinde sistemin kullanılabilir olup olmadığı ortaya konulur.

Yangın tesisatı periyodik kontrolü muayenesinde kapsamında;

Yangın pompaları
Yangın dolapları
Sprinkler (Yağmurlama sistemi)
Yangın Boru tesisatı
Yangın hortumları
Hidrant sistemi
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı kontrollerinde yangın sisteminin projede belirtilen kriterlere ve TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı