Titreşim Ölçümü

Titreşim Ölçümü

Titreşim Ölçümü (vibrasyon), mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlar. Araç, gereç ve makinelerin çalışırken oluşturdukları vibrasyon ve salınım hareketleridir. Titreşimin özelliğini frekansı ve şiddeti belirler.

Titreşim frekansı birim zamandaki titreşim sayını Hertz (Hz) cinsinden ifade eder. Birim alanda, birim zamandaki akım gücüne ise titreşimin şiddeti denir. Birimi W/cm2’dir.

Titreşim düzgün ve tek frekanslı olabileceği gibi kompleks frekanslı rastgele bir tipte de olabilir. İnsanlar 1 Hz. ile 1000 Hz. arasındaki titreşimleri algılar. Düşük frekanslı titreşimlerde sarsıntı hissedilirken yüksek frekanslı titreşimlerde karıncalanma, yanma hissi duyulur.

Doğru şekilde dengelenmemiş makineler, araçlar ve gereçler çalışma esnasında gerekenden fazla titreşim oluştururlar. Bu titreşimler ortamda gürültüye neden olarak titreşime maruz kalan çalışanlarda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara, iş performansının azalmasına neden olur. Çalışma ortamında işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak ve alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla işverenin titreşim ölçümü yaptırması gerekmektedir.

titreşim ölçümü

Mekanik Titreşimler

Vücudun tümüne aktarıldığında özellikle bel bölgesinde risk oluşturan mekanik titreşimler için Bütün Vücut Titreşimi; el-kol sistemine aktarıldığında damar, eklem, kemik ve kas bozukluklarına neden olan titreşimler için El-Kol Titreşimi tanımı yapılmaktadır.

Çalışanların maruziyet sınır değeri ve maruziyet eylem değeri üzerinde bir titreşime maruz kalmaması gerekir. Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğin uygulanması bakımından maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri şu şekildedir:

 1. El-Kol Titreşimi için;
  • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
  • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.
 2. Bütün Vücut Titreşimi için;
  • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
  • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.

Yapılan titreşim ölçümü sonucunda ortaya çıkan değerler ile bu değerler karşılaştırılıp titreşim yaratan makine ve teçhizat için gerekli tedbir ve teknik önlemler alınarak, çalışma alanında ölçülen titreşimlerin sınır değerlerin altına indirilmesi sağlanmalıdır.

Titreşim ölçümü insan vücuduna temas ettiği noktalardan yapılır. Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikler yerine getirilmelidir. İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini titreşim ölçümü yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler.

Titreşim Ölçümü Yönetmeliği

28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;

 • Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
 • Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
 • Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
 • Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
 • İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
 • Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
 • Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
 • Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
 • Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere.

Maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar:

 • Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.
 • Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.
 • Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.
 • İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak.
 • İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.
 • Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.
 • Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
 • Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
 • Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği İSG Titreşim Ölçümü hizmetimiz iç ortam ve kişisel maruziyet olarak tarafımızca TÜRKAK ve İSGÜM onaylı sunulmaktadır.

Titreşim ölçümü raporlarımızda ayrıntılı olarak değerlendirmeler bulunmakta olup işyerinizi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluğu açıkça ve anlaşılabilir şekilde belirtilmektedir.

Sorunsuz denetimler, hızlı raporlama, uzman teknik kadro ve etkili iletişim için tercihiniz OKCO olsun.

Titreşim Ölçümü Nasıl Yapılır?

Günümüzde çeşitli meslek dallarının farklı riskleri mevcuttur. Örneğin, yüksekte çalışan birinin yere düşüp yaralanma ya da ateşle uğraşan birinin yanma olasılığı vardır. Bunlar gibi gözle görülür riskler olduğu gibi bazı riskler ise gözle görülmeyebilir. Gözle görülemeyen risklerden biri de Titreşim’dir.

İş yerlerindeki bazı makine, araç ya da gereçler çalışma esnasında gereğinden fazla titreşim oluşturabilir. Ortaya çıkan titreşim, fiziksel ya da psikolojik sorunlar yaratabilir. Bu yüzden titreşim ölçümü yapılması yasalarca zorunlu kılınmış olan bir ölçümdür.

Titreşim Ölçümü Neyle Yapılır?

Titreşim ölçümü, vibrasyon ölçer adındaki bir cihazla yapılır. Titreşim ölçümü sonuçlarına baktığımızda titreşimin etkisi en fazla düşük frekanslarda görülmektedir. Yani titreşimin frekansı arttıkça, titreşimin ivmesinin şiddeti ve oluşan etkisi azalıyor. 

Titreşimin şiddeti ise W/cm² olarak ifade edilir. Vibrasyon ölçer ile ölçülen titreşim, frekans bantlarına ayrılarak ölçülür.

Mekanik Titreşim Zararlı Etkileri Nelerdir?

Mekanik titreşimin zararlı etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İşçi performansını düşürerek, verimi azaltır.
 • İşçilerde sürekli olarak baş ağrısı yaşanabilir.
 • Titreşimden kaynaklı görme sorunları yaşanabilir.
 • Cihazlar titreşimden dolayı zarar görebilir.
 • İşçilerde denge bozuklukları, sırt ve boyun kaslarında sertlik yaşanabilir.
 • Sindirim sistemi rahatsızlıkları görülebilir.
 • Duyu organlarında, deri altı organlarında, kılcal damarlarda kalıcı hasarlar yaşanabilir.
 • Yorgunluk, dikkat azalması gibi psikolojik rahatsızlıklar görülebilir.
 • İşçinin sadece iş hayatında değil, yaşam kalitesinde de düşüş yaşanmasına neden olabilir.

Mekanik titreşimin bunlar gibi pek çok zararlı etkileri vardır. Yani mekanik titreşimin neredeyse tüm vücutta fiziksel ve psikolojik etkileri vardır. Bu yüzden iş verimini artırmak ve işçi sağlığını gözetmek için titreşim ölçümü yapılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır. 

Titreşim ölçümü yaptırmak isterseniz, Okco olarak alanında profesyonel çalışanlarımız ve profesyonel ekipmanlarımız ile hizmete hazırız. Daha fazla bilgi almak için iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı