Kaldırma Ekipmanı

Kaldırma Ekipmanı Periyodik Kontrolü

Kaldırma Ekipmanı Periyodik Kontrolü, kaldırma makinaları ve kaldırma araçları periyodik kontrol veya Fenni Muayenelerini iş güvenliği mevzuatına uygun olarak yaptırmak için bize ulaşın!

Kaldırma Ekipmanı Periyodik Kontrol Hizmetlerimiz

 • VİNÇ
 • FORKLİFT
 • CARASKAL
 • YÜK PLATFORMU
 • KULE VİNÇ
 • YÜK ASANSÖRÜ
 • İNŞAAT ASANSÖRÜ
 • MOBİL VİNÇ
 • DIŞ CEPHE PLATFORMU
 • TRANSPALET
 • LİFT
 • İSTİF MAKİNESİ
 • ARAÇ KALDIRMA LİFTİ
 • ASANSÖR
 • HALAT – SAPAN
 • GIRGIR (İNŞAAT) VİNÇ
 • TERSANE VİNCİ
 • KÖPRÜ VİNÇ
 • TAVAN VİNÇ
 • PERGEL VİNÇ

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol

Kaldırma araçlarının Periyodik Teknik Kontrol Raporu, Periyodik Muayene Raporu, Fenni Muayene Raporu, İSG Ölçüm ve Test raporları için bize ulaşın!

Geçerli Raporlama

Geçerli raporlar için tercihiniz OKCO olsun!

Kaldırma Ekipmanı Raporlarımız Aşağıdaki Denetimler Geçerlidir

 • ÇSGB İş müfettişleri resmi denetimleri
 • İş sağlığı ve güvenliği denetimleri
 • Tedarikçi denetimleri (Sosyal sorumluluk, Tekstil vb. alanlarda)
 • Ruhsat denetimleri (Belediye, organize sanayi vb.)
 • TSE denetimleri
 • Diğer özel ve resmi denetimler

Kaldırma araçlarının kontrolleri, yetkili uzmanlarımız tarafından yapılmakta olup tarafımızca verilen periyodik kontrol raporları yasal olarak geçerlidir.

Raporlarımız, standartlarda ve denetimlerinde talep edilen içerikte İSG mevzuatına uygun şekilde ayrıntılı olarak hazırlanmaktadır.

Ayrıntılı ve Etkin Kontrol

Ayrıntılı Kontrol ve güvenliğinizden emin olmak için bizi tercih edin!

Kaldırma makinaları periyodik kontrolü, standartlar uygun şekilde ayrıntılı olarak uzman muayene ekibimiz tarafından gerçekleştirilir. İlgili standart ve mevzuat gereğince yapılması gereken tüm test, ölçüm ve muayeneler eksiksiz uygulanır.

Kaldırma Araçlarının Standartları:

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri aşağıdaki standartlar uygun olarak gerçekleştirilir.

KALDIRMA EKİPMANLARI PERİYODİK TEKNİK KONTROL STANDARTLARI
VİNÇ TS 10116, TS ISO 9927-1, TS EN 13157+A1,

TS EN ISO 13534, TS ISO 4309, TS ISO 11662-1,

TS ISO 12480-1, TS ISO 12482

CARASKAL TS EN 818-6+A1, TS EN 13157+A1, TS ISO 3056
MOBİL VİNÇ TS 10116, TS ISO 9927-1
DIŞ CEPHE PLATFORMU TS EN 1808, TS EN 1495 + A2
KULE VİNÇ TS 10116, TS ISO 9927-1
FORKLİFT TS ISO 5057, TS ISO 1074, FEM 4.004, TS ISO 6055
LİFT TS 10689, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, FEM 4.004
TRANSPALET TS EN 1757-2, TS 10201 ISO 3184, FEM 4.004
ARAÇ KALDIRMA LİFTİ TS EN 1495 + A2

Raporlar: Kaldırma ve iletmek ekipmanlarına yönelik periyodik muayene raporları, periyodik kontrol raporları, fenni muayene raporları hazırlanmaktadır.

Forklift raporu, vinç raporu, platform raporu, transpalet raporu, kule vinç raporu, inşaat asansörü, araç kaldırma lifti

Kaldırma Ekipmanı Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli iş alanlarında, çeşitli teknolojik aletler aktif olarak kullanılıyor. Özellikle inşaat sektöründe vinç, forklift, asansör ve caraskal gibi iş araçları ve iş ekipmanları sık sık kullanılıyor. Çeşitli iş alanlarında kullanılan iş araç ve ekipmanları her ne kadar çalışanların iş yüklerini hafifletip, iş hızını arttırsa dahi bazı kazalara da yol açabiliyor. Baktığımızda özellikle Kaldırma Ekipmanları her ne kadar işleri kolaylaştırsa da periyodik kontrolleri yapılmadığı sürece büyük kazalara sebep olabiliyor. 

Kaldırma Ekipmanı Standartları Nelerdir?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1. Bendi; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” şeklindedir.

Bu yasa çerçevesinde kaldırma ekipmanı standartları, makine ya da ekipmana göre değişiklik gösterebilir. Burada önemli olan kaldırma ekipmanlarının standartlarına uygun şekilde üretilmesi ve gerekli kontrollerin zamanında yapılmasıdır.

Kaldırma Ekipmanı Periyodik Kontrol Süresi Nedir?

Kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

Bu yasa çerçevesinde kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinin süresi ile ilgili standart ya da azami bir süre belirtilmemiştir. Kaldırma ekipmanı periyodik kontrol süresi imalatçının öngördüğü aralıklar ile yapılmaktadır. Bu süre de azami olarak 1 yıldır. Ancak iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, ekipmanın yaşı ve kaza geçirmesi gibi çeşitli parametrelere bağlı olarak periyodik kontrol süresinde değişiklik olabilir.

Kaldırma Ekipmanlarında Güvenlik Katsayısı Nedir?

Güvenlik katsayısı, bir makine ya da mekanizmanın tasarımında kullanılan mukavemet değerinin malzemenin dayanabileceği maksimum mukavemete oranıdır. Yani bir makine ya da mekanizmanın tasarımı sonucu ne kadar yüksek bir güvenlik katsayısı elde edilirse, ürün o kadar dayanıklı olur. Örneğin; güvenlik katsayısı 1 olan ve 100 kg taşıyan bir sandalyeye 130 kiloluk biri oturursa sandalye kırılır. Ancak güvenlik katsayısı 1.3 olsaydı sandalye kırılmazdı.

Bu bağlamda kaldırma ekipmanlarının güvenlik katsayısı makine ve ekipmana göre değişse dahi güvenlik katsayısı yüksek olmalıdır. Aksi takdirde olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Bir makine ya da ekipmanın güvenlik katsayısını öğrenebilmek için kullanım kitapçığına bakılabilir, üretici firma ile görüşülebilir ya da bu alanda gerekli testleri yapan firmalardan yardım istenebilir.

Kaldırma ekipmanlarınızın periyodik kontrolünü yaptırmak istiyorsanız, Okco olarak alanında profesyonel çalışanlarımız ve profesyonel ekipmanlarımız ile hizmete hazırız. Daha fazla bilgi almak için iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı