Paratoner Kontrolü

Paratoner Kontrolü

Havada bulunan tüm elektrik yükünü (yıldırım) toprağa aktarmaya yarayan araçlara paratoner yani yakalama çubuğu denmektedir. Paratonerler, yüksek enerji akımlarına karşı kalkan olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz yıllık olarak sık sık yağış alan bir bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle de mutlaka yıldırımlara karşı binaların korunması şarttır.

Paratonerlerin sağlam ve beklenen şekilde çalışması amacıyla mutlaka en az yılda 1 kere yetkili kişiler tarafından  paratoner kontrolü yapılması gerekmektedir. Bu zorunluluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan kanunlarla desteklenmektedir.

Paratoner Kontrolü

Yıldırımdan korunma sistemleri şunlardır:

Franklin Çubuğu: Bu sistemde amaç, sivri uç etkisi ile yıldırımı üstüne çekmesidir. Koruma alanı dardır bu nedenle fazla tercih edilmez.

Aktif Paratoner: Bu sistemlerin kurulumu kolaydır ve etkin bir koruma sağlar. Bu nedenle yıldırımdan korunma sistemleri arasında en çok tercih edilenlerdendir.

Radyoaktif Paratoner: Radyoaktif paratonerler, artık üretilmemektedir. Bunun nedeni de bünyelerinde bulundurdukları radyoaktif maddelerin yarattığı radyasyon kirliliğidir.

Faraday Kafesi: 3 kısımdan oluşur; yakalama ucu, iniş iletkeni ve topraklama sistemi. Bu sistem belirli aralıklarla kurulmaktadır. Kurulum maliyeti yüksektir ama en etkin koruma sistemi olarak kabul edilmektedir.

Paratoner Bakımı Nasıl Yapılır?

Paratoner ya da bir başka adlandırmayla yıldırımsavar, yıldırım düşmesinin olumsuz etkilerini engellemek için kullanılan topraklama sistemidir. Paratoner, elektrik tesisatlarında bulunan topraklama sistemlerine kıyasla çok daha gelişmiş sistemlerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında paratonerlerin bakımları yapılmaktadır. Paratoner bakımı, alanında uzman ve yetkili personeller tarafından gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen bakımın ardından bir rapor hazırlanarak, işverene teslim edilir. İş Sağlığı ve Güvenliği’ne uygun bir biçimde hazırlanan “Paratoner Kontrol Belgesi” bir yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.

Paratoner bakımları esnasında şu parametrelere dikkat edilir;

 • İndirme iletkenleri kontrolleri
 • Koruma borusu kontrolleri
 • Muayene klemensi kontrolleri
 • Çatı üstü kontrolleri
 • Paratoner topraklama ölçümü

Bu parametrelere dikkat edilerek, paratoner bakımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca paratoner bakımı ile ilgili Paratoner Yönetmeliği de bulunmaktadır.

Paratoner Ölçüm Yönetmeliği Nedir?

Paratoner ölçümü İş Sağlığı ve Güvenliği açısından oldukça önemli olduğu için paratoner ölçüm yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir.

“Yönetmeliğin, Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” şeklindedir. Ayrıca aynı yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makine ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” şeklindedir. Yapılan bu elektriksel kontrol; elektriksel ölçüm ve elektriksel muayeneler, 21/08/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Tesislerinde Paratoner Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 04/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır. Paratoner ölçümleri de bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”

Paratoner ölçüm yaptırmak istiyorsanız ve paratoner Periyodik Kontrol raporu almak için Okco olarak alanında profesyonel çalışanlarımız ve profesyonel ekipmanlarımız ile hizmete hazırız. Daha fazla bilgi almak için iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paratoner Tesisatı Ölçümü ve Kontrolü Kapsamı

 • Koruma Borusu Kontrolleri
 • İndirme İletkenleri Kontrolleri
 • Muayene Klemensi Kontrolleri
 • Çatı Üstü Kontrolleri
 • Paratoner Topraklama Ölçümü

Paratoner Kontrolü Hizmetlerimiz

Paratoner ( Yıldırımdan Korunma Tesisatı) kontrolü, EMO onaylı yetkili mühendislerimiz tarafından yapılmakta olup, A tipi muayene kuruluşu olan kuruluşumuz tarafından verilen kontrol raporları ve uygunluk belgeleri yasal olarak geçerlidir.

Paratoner Kontrolü Zorunludur

Yılda en az bir defa paratoner gibi yıldırımdan korunma tesisatlarının kontrollerinin yapılması zorunludur.

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince; işyerlerinde yıldırımdan korunma tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeli ve uygunluğu raporlanmalıdır.

Geçerli Raporlar

Geçerli Paratoner Kontrol Raporları için tercihiniz OKCO olsun!

Paratoner Kontrol Raporlarımız Aşağıdaki Denetimler Geçerlidir

 • ÇSGB İş müfettişleri resmi denetimleri
 • İş sağlığı ve güvenliği denetimleri
 • Tedarikçi denetimleri (Sosyal sorumluluk, Tekstil vb. alanlarda)
 • Ruhsat denetimleri (Belediye, organize sanayi vb.)
 • TSE denetimleri
 • Diğer özel ve resmi denetimler
WhatsApp WhatsApp Destek Hattı