Gürültü Ölçümü

Gürültü Ölçümü

Gürültü, rahatsızlık veren ve huzursuz eden “istenmeyen ses” olarak tanımlanır. Ses ise, ortamda titreşen bir maddenin çevresindeki hava moleküllerini hareket ettirerek yaydığı dalgalardır.

İnsan kulağı, 20-20000 Hz ya da 0-140 dB aralığındaki ses titreşimlerini, 20 μPa (mikropaskal) basınç düzeyinden itibaren algılamaya başlayan oldukça duyarlı bir organdır. Ses basıncının ölçülmesinde, birimi desibel (dB) olan logaritmik oransal bir skala kullanılır.

ses seviyeleri desibel

Gürültü insan hayatını ciddi şekilde etkileyen bir faktördür. Sürekli yüksek seviyede gürültüye maruz kalan insanların işitme kaybı, endişe ve hassasiyet artışı, nabız ve kan basıncı artışı gibi sağlık sorunları yaşadıkları bilinmektedir. Ayrıca yüksek gürültülü iş ortamında çalışanın dikkatini dağıtarak verimini düşürür. Bu nedenle gürültü ölçümü fazlasıyla önemli bir konudur.

4857 sayılı İş Kanunu ve “Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” uyarınca; işverenler, gürültüye bağlı olan her hangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla iş yerlerinde gürültü ölçümlerini yaptırması zorunludur.

Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü; bir gürültü ölçüm cihazı ve cihaza bağlı işçinin kulağına yakın takılan bir mikrofonun (dozimetrenin) ile kişisel gürültü maruziyet değerinin ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarının raporlanmasıdır.

Ortam Gürültü Ölçümü; bir gürültü ölçüm cihazı ile ortamda belirli bir süre tutularak ölçüm sonuçlarının raporlanmasıdır.

İşyerleri ya da fabrikaların çalışma alanlarının mevzuata uygun olarak gürültü düzeyleri ölçülür. Ortam gürültü ölçümü yapılan noktalar işyeri yerleşim planında gösterilerek ve ölçülen değerler renklendirilerek gürültü haritası hazırlanır.

İşyerlerinde 85dB ve daha üst ses seviyesinde günde 8 saatten fazla maruz kalınmamalıdır.

gürültü ölçümü

Gürültü Ölçümü Nasıl Yapılır?

Gürültü ölçümüne başlamadan önce ölçüm yapılacak gürültü kaynağı ve gürültüye maruz kalan ortam hakkında bilgiler toplanır. Gürültünün ne kadar süre ile değerlendirileceği konusunda bir planlama yapılır.

Gürültü ölçüm cihazlarının, ekipmanların ve donanımın kontrol edilmesi, cihaz kalibrasyonu yapılması ile ön kontroller tamamlanır. Yüksek hassasiyetle doğru sonucu alabilmek ve önceki ölçümlerle karşılaşırılabilirliği sağlamak için ölçüm cihazının (mikrofonun) kalibre edilmesi gerekir.

Gürültü ölçümü yapacak uzman tarafından tüm hazırlıklar tamamlandıkta sonra gürültü ölçme işlemine geçilir. Ölçüm noktası seçiminde, ortamdaki en yüksek gürültü seviyesinin ölçüldüğü nokta seçilir. Ölçüm yapılırken ölçümü etkileyecek yağmur, rüzgar ya da dış ortamdan gelen yüksek sesli müzik gibi durumlar göz önünde bulundurulur.

Gürültü ölçümlerinde gürültü ölçümü yönetmeliğinde eşdeğeri bulunan bazı parametreler kullanılır. Bu parametreler şöyledir:

 • Eşdeğer Gürültü Seviyesi [Leq, Leq(T), Leq, LAeqT ]
 • Ses Etkilenim Seviyesi (SEL, LE)
 • En yüksek ses seviyesi (Lmax)
 • En düşük ses seviyesi (Lmin)
 • En yüksek tepe değeri (MaxP, Peak)
 • Anlık ses seviyesi (SPL)

İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan gürültü ölçümleri sonrasında kaydedilen ölçüm değerleri İSG Uzmanımız tarafından gürültü ölçüm raporu olarak ölçümü yaptıran firmaya sunulur.

Gürültü Ölçümü Ne Sıklıkla Yapılır?

İSG Ortam Ölçümleri arasında önemli bir yere sahip gürültü ölçümlerinde amaç insan sağlığının korunması ve işyerlerinde güvenilir bir çalışma ortamı sağlanmasıdır. Bununla birlikte yasalara uygun bir şekilde faaliyetleri sürdürürken aşağıda sayılan durumlar oluştuğunda gürültü ölçümlerinin tekrar kontrol edilmesi de gerekmektedir.

 • Risk değerlendirmesi sonucunda ilgili risk faktörü bulunduğu durumlarda,
 • Meslek hastalığının ortaya çıktığı durumlarda,
 • İş yeri ortamında çalışanın kullandığı veya çalışma ortamı makine teçhizatı değiştiği durumlarda,
 • Gürültü kaynağında artış.

Doğru teknik ve gürültü yönetmeliğine uygun yapılmayan ölçümler, gürültü ölçümü raporunu değersiz kılacaktır. Alınması gereken önlemlerin doğru alınmasını engelleyecektir.

Gürültü Maruziyet Sınırı

Gürültü Maruziyet Sınır Değeri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde 5.

Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

 • En düşük maruziyet eylem değerleri: ( Lex , 8saat)=80 dB(A) veya peak (Ptepe)= 112 Pa [135 dB(C)]
 • En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEx, 8 saat) = 8 5 dB(A) veya peak (Ptepe)= 140 Pa [137 dB(C)]
 • Maruziyet sınır değerleri: ( LEX, saat ) = 87 dB(A) veya peak (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C)]

Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde;

 • Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.
 • Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.

Gürültü Ölçümü Etiketleri

 • ses ve gürültü ölçümü
 • gürültü ölçümü yapan firmalar
 • gürültü ölçümü neyle yapılır
 • gürültü ölçümü pdf
 • ses ölçümü desibel
 • gürültü ölçüm cihazı dozimetre
 • çevresel gürültü ölçümü yapan firmalar
 • ortam gürültü ölçümü

İş Sağlığı ve Güvenliği İSG Gürültü Ölçümü hizmetimiz iç ortam ve kişisel maruziyet olarak tarafımızca TÜRKAK ve İSGÜM onaylı sunulmaktadır.

Gürültü ölçümü raporlarımızda ayrıntılı olarak değerlendirmeler bulunmakta olup işyerinizi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluğu açıkça ve anlaşılabilir şekilde belirtilmektedir.

Sorunsuz denetimler, hızlı raporlama, uzman teknik kadro ve etkili iletişim için tercihiniz OKCO olsun.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı