Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

Elektrik tesisatı periyodik kontrolü yaptırmak ve elektrik tesisatı uygunluk belgesi almak için hemen bize ulaşın.

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Raporlama Hizmetlerimiz

 • Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Raporu
 • Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi
 • Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Raporu
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu
 • Elektrik Tesisatı Ölçüm ve Muayene Raporu
 • Elektrik Panosu Denetim Raporu
 • Pano Kontrol Raporu
 • Termal Kamera Kontrol Raporu
Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

Geçerli Raporlama

Geçerli elektrik tesisatı kontrol raporları için tercihiniz OKCO olsun!

Elektrik Tesisatı Kontrol Raporlarımız Aşağıdaki Denetimler Geçerlidir

 • ÇSGB İş müfettişleri resmi denetimleri
 • İş sağlığı ve güvenliği denetimleri
 • Tedarikçi denetimleri (Sosyal sorumluluk, Tekstil vb. alanlarda)
 • Ruhsat denetimleri (Belediye, organize sanayi vb.)
 • TSE denetimleri
 • Diğer özel ve resmi denetimler

Elektrik ile ilgili tesisatların kontrolü, EMO onaylı yetkili mühendislerimiz tarafından yapılmakta olup, A tipi muayene kuruluşu olan kuruluşumuz tarafından verilen kontrol raporları ve uygunluk belgeleri yasal olarak geçerlidir.

Elektrik iç tesisat uygunluk kontrol raporlarımız, standartlarda ve denetimlerinde talep edilen içerikte, İSG mevzuatına uygun şekilde ayrıntılı olarak hazırlanmaktadır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Mevzuat ve Standartları

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi bir yıl geçerliliğe sahiptir.

Elektrik ile çalışan cihazların bulunduğu ortamlarda oluşan kaçak akım, aşırı ısınma, gerilimler vb. sebepler yüzünden, can ve mal güvenliği tehlikeye maruz kaldığı görülmekte ve çeşitli sebeplere bağlı olarak aksaklıklar meydana gelmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için gerekli kontroller belirli zaman aralıklarında yapılması gerekmektedir.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;

 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında

belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Kapsamı

Elektrik tesisat ölçüm, muayene ve kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır;

 • Elektriksel uygunluk kontrolü
 • İletkenlerin akım taşıma kontrolleri
 • Gerilim düşümü ölçümleri
 • Süreklilik testleri
 • Yalıtım direnci (izolasyon)
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • Kaçak akım koruma rölesi fonksiyon testleri
 • Termal kamera ile pano kontrolleri

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Raporu İçerikleri

Elektrik tesisatı uygunluk denetimleri, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) üyesi, konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Tesisat uygunluk belgesinde aşağıdaki içerikler bulunmaktadır;

 • Firma hakkında bilgiler
 • Kontrolü yapan ve onaylayan kişilerle ilgili bilgiler
 • Elektrik tesisatı ölçüm, inceleme ve değerlendirme tablosu
 • Raporun sonuç bölümünde firmanın elektrik tesisatı açısından uygunluk durumu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Elektrik Tesisatı ile ilgili mevzuatlar
 • Varsa kontrollerde görülen eksiklikler ve giderilmesi için yapılması gerekenler

Elektrik Tesisatı Kontrolü Konu Etiketi

 • ev elekrik tesisatı kontrolü
 • elektrik tesisat kontrol yönetmeliği
 • elektrik tesisatı periyodik kontrolü formu örneği
 • elektrik tesisatı kontrolünü kim yapar
 • elektrik iç tesisat kontrol formu
 • elektrik tesisat uygunluk kontrolü
 • elektrik tesisatı periyodik kontrolünü kim yapar
 • elektrik iç tesisat uygunluk raporu örneği
 • Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü
WhatsApp WhatsApp Destek Hattı