Hijyen Denetimi

Hijyen & Gıda Güvenliği Denetimleri

Hijyen denetimi nedir?

Şüphesiz bir gıda işletmesi için en önemli unsur hijyendir.
Gıda üretimi ve sunumu yapan işletmeler ile gıda ile temas eden madde üretimi yapan kuruluşlar hijyen denetimleri yaptırarak işletmelerinin hijyen ve sanitasyon kurallarına ne derecede uydukları ile ilgili bilgiye sahip olurlar.

Hijyen & Gıda Güvenliği denetimi yapılan kuruluşlar:

  • Oteller ve Restoranlar
  • İşletmelerin / Fabrikaların Yemekhane ve Mutfakları
  • Catering Firmaları
  • Gıda üretimi yapan kuruluşlar
  • Gıda ile temas eden malzeme üretimi yapan işletmeler

Hijyen & Gıda Güvenliği denetimi nasıl yapılıyor?

Denetimler işletmelerin kendileri için uygun gördükleri sıklıkta (Örneğin ayda bir defa vb.) yapılmaktadır. Denetimler, uzman ekibiz tarafından tercihe göre haberli veya habersiz şekilde yapılmaktadır.

Haberli denetimlerde, denetçimizin denetim yapacağı gün ve saat önceden haber verilmekte, habersiz denetimlerde ise önceden haber verilmeksizin ani denetimler yapılmaktadır.

Hijyen denetimlerinde işletmenin tüm alanlarında görsel incelemeler yapılır ve istek dahilinde örnekler alınarak laboratuvar analizleri yapılır.

Yapılan görsel incelemelerde, işletmenin hijyen ve sanitasyon açısından mevzuat kurallarına ve uluslar arası standartlara uygunlukları değerlendirilir.

İstek dahilinde yüzeylerden ve ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarda incelenir. Analiz sonuçları değerlendirilerek yüzeylerin ve personellerin temizliği ile ürünlerin gıda güvenliğine uygunluğu raporlanmaktadır.

Denetim Raporları;

Gerçekleştirdiğimiz denetimlerinin sonucunda işletmelere özel raporlar oluşturulmaktadır. Bu raporlar puanlandırma sistemini de içermekte olup düzenli raporlamalar ile işletmenin gıda güvenliği açısından durumu izlenebilmektedir.

hijyen denetimi
Hijyen & Gıda Güvenliği Denetiminin Yararları:

  • Yasal mevzuatı uygunluğun sağlanması
  • Hijyen ve sanitasyon performansının izlenmesi
  • Oluşturulacak kontrol mekanizması ile tüm çalışanların hijyen ve sanitasyona vereceği önemin arttırılması.
  • Tüketiciler nezdinde firmaya olan güvenin artması
  • Tüm gıda güvenliği tehlikeleri hakkında bilgilendirme sağlayarak, tehlikelere yönelik gerekli önlemlerin alınması sağlanması
WhatsApp WhatsApp Destek Hattı