Türkak Akreditasyon Danışmanlığı

Türkak Akreditasyon Danışmanlığı

Akreditasyon Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Akredite olmak ve Akreditasyon Belgesi almak isteyen kuruluşlara özel Türkak Akreditasyon danışmanlığı sunuyoruz.
İlgili akreditasyon alanında uzun yıllar çalışmış ve konusunda üst düzey yetkinlikte olan danışman ekibiz ile Akreditasyon Belgesi almak isteyen firmalara danışmanlık ve eğitim  hizmetleri sunuyoruz.

TÜRKAK AKREDİTASYON BELGESİNE sahip aşağıdaki kuruluşlardan biri olmak için hemen bizi arayın!

 • Akredite Belgelendirme Firması
 • Akredite Muayene Kuruluşu
 • Akredite Laboratuvar
 • Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu

Türkak Akreditasyon Danışmanlık Hizmet Kapsamlarımız

 • ISO 17021 Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Danışmanlığı

Belgelendirme Kuruluşlarının (Yönetim sistemleri ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 vb.) akreditasyon belgesi almalarına yönelik tüm süreçleri içeren danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 • ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon Danışmanlığı

Her hangi bir alanda faaliyet gösteren muayene kuruluşları (Uygunluk değerlendirme kuruluşları) için başvuru aşamasından başlayarak, akreditasyon belgesi alınması sürecine kadar ISO/IEC 17020:2012 standardı ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) rehberleri doğrultusunda sistem danışmanlığı gerçekleştirmekteyiz.

 • ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Danışmanlığı

“ISO/IEC 17024:2012 – Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar” standardına göre akredite olmak isteyen kuruluşlara yönelik süreç ve sistem danışmalığı hizmeti vermekteyiz.

 • ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlığı

ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre akredite olmak isteyen laboratuvarlar için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
turkak

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon kelime anlamı olarak denklik demektir. Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalar neticesinde verilen belgelerinin veya raporların güvenilirliğinin ve geçerliliğinin, belirli kriterlere (uluslar arası standartlar, mevzuatlar, sektörel rehberler vb.) uyduğunu ve aynı alanda faaliyet gösterdiği kuruluşlara denk olduğunun belirlenmesidir.
“Akredite firma” kavramı, bir kuruluşun faaliyetlerinin belirli kriterlere uygun olarak yürüttüğü manasında algılanmaktadır.

Akreditasyon Belgesi Nasıl Alınır?

Ülkelerin ulusal akreditasyon kurumları bulunmaktadır. Ülkemizin akreditasyon kurumu TÜRKAK’tır. TÜRKAK ülkemizde akreditasyon belgesi almak isteyen belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları ve laboratuvarların akredite olabileceği tek adrestir. Kuruluş isterse farklı ülkelerin akreditasyon kurumlarına başvurarak da akredite olabilir.
Akreditasyon belgesi almak için kuruluş, akreditasyon kurumuna başvurmalı ve akreditasyon kurumunun denetiminden geçmelidir. Akreditasyon belgesi almak isteyen kuruluşlar, faaliyet gösterdikleri alandaki ilgili akreditasyon standartlarına ve sektörel kriterlere her açıdan uyduklarını göstermelidir.

Akreditasyon Belgelerinin Uluslararası Geçerliliği

Ulusal ülke akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulan örgütler ve karşılıklı tanınma anlaşmaları sayesinde bir ülkenin akreditasyon kurumu tarafından verilen belge, karşılıklı tanınma anlaşması olan diğer ülke akreditasyon kurumları tarafından tanınmaktadır.
IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu Birliği), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) kurumları bu yapılara örnektir.

Akreditasyon Belgesi Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Akredite olmak isteyen kuruluşların sağlaması gereken bazı şartlar örnek olarak aşağıda verilmiştir.

 • İdari şartlar
 • Yeterlilik şartları
 • Gizlilik ve tarafsızlık şartları
 • Yönetim ve Organizasyon şartları
 • Kaynak şartları (Personel, ekipman, tesis vb.)
 • Yönetim sistemi şartları

Muayene Kuruluşu Tipleri

ISO/IEC 17020:2012 standardına göre üç tip muayene kuruluşu vardır:
A tipi Muayene Kuruluşu
Üçüncü taraf muayene hizmetleri sağlayan bir muayene kuruluşudur.
B tipi Muayene Kuruluşu
Birinci veya ikinci taraf muayene hizmetleri veya her ikisini de sağlayan ve muayene ettiği öğelerin tasarım, üretim, tedarik, kurulum, kullanım veya bakımını gerçekleştiren bir kuruluşun ayrı ve tanımlanabilir bir parçasını oluşturan ve sadece ana kuruluşuna muayene hizmetleri sağlayan (bünye içi muayene kuruluşu) bir muayene kuruluşudur.
C tipi Muayene Kuruluşu
Birinci veya ikinci taraf muayene hizmetleri veya her ikisini de sağlayan ve muayene ettiği öğelerin tasarım, üretim, tedarik, kurulum, kullanım veya bakımını gerçekleştiren bir kuruluşun tanımlanabilir bir parçasını oluşturan ancak tam olarak ayrı bir bölümünü oluşturması gerekmeyen ve ana kuruluşuna veya diğer taraflara ya da her ikisine muayene hizmetleri sağlayan bir muayene kuruluşudur.

Akreditasyon Belgesi Faydaları Nelerdir? Neden Almalısınız?

Günümüzde iş yerlerinde pek çok farklı türde, özellikte ve yapıda cihazlar kullanılıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin sağlanabilmesi için iş yerlerinde kullanılan cihaz ya da ürünlerin kontrolleri oldukça önemlidir. 

İş yerlerinde bulunan ve kullanılan çeşitli cihaz ya da ürünlerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, gereken standartlara uyulması ve kontrollerin belgelenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Bu bağlamda gerekli şartları sağlayan kurum ya da kuruluşlara Akreditasyon Belgesi adında bir belge veriliyor.

Akreditasyon Belgesi Nedir?

Akreditasyon Belgesi, uygunluk değerlendirme yetkisi almış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda ortaya çıkan deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, ürün değerlendirme belgeleri ve yönetim sistemi belgeleri gibi uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğinin desteklemek için oluşturulan bir kalite altyapısı belgesidir.

Akreditasyon Belgesi almak bazı şartlar sağlanmalıdır. Bu şartlar şu şekildedir;

 • İdari şartlar
 • Gizlilik ve tarafsızlık şartları
 • Yeterlilik şartları
 • Yönetim ve Organizasyon şartları
 • Yönetim sistemi şartları
 • Kaynak şartları

Akreditasyon Belgesi almak için bunlar gibi şartlar sağlanmalıdır.

Akreditasyon Faydaları Nelerdir?

Akreditasyon faydaları şu şekildedir;

 • İş yerlerinde yürütülen işlemleri iyileştirir ve riskleri azaltır.
 • Çalışanlar standartlar konusunda gerekli eğitimleri alır.
 • İş yerlerindeki çeşitli gider kalemlerinin maliyetlerini azaltır.
 • Firmanın verdiği bakımın kalitesini kanıtlamasını sağlar.
 • Firma kendini değerlendirme şansı yakalar ve bu sayede kendini geliştirebilir.
 • Rekabet içinde olduğu piyasadaki rakiplerinin önüne geçmek için bir adım atmış olur.
 • Kanun ve yönetmeliklere uyumluluk sağlanır.

Akreditasyonun bunlar gibi çeşitli faydaları vardır.

Akreditasyon Belgesi sayesinde firmalar politikalarındaki yanlış ya da eksikleri belirleyebilir ve gerekli noktaları iyileştirebilir, İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarını sağlayabilirler. Bu sayede müşterilerine daha iyi hizmet ve ürün sunabilirler. 

OKCO Akredite Muayene Kuruluşları Nelerdir?

OKCO, periyodik kontrol alanında TÜRKAK Akreditasyonlu A tipi muayene kuruluşudur. Yani OKCO olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde periyodik kontrol ve periyodik muayene faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. OKCO olarak gerçekleştirdiğimiz danışmanlık hizmet kapsamlarımız şu şekilde;

 • ISO 17021 Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Danışmanlığı
 • ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon Danışmanlığı
 • ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlığı
 • ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Danışmanlığı

Gerçekleştirdiğimiz periyodik kontrollerin uygunluğu Türk Akreditasyon Kurumu yani TÜRKAK tarafından onaylanmıştır. 

Akreditasyon Danışmanlığı hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak için okco iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı