Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü, İş Hijyeni Ölçümleri arasında yer alan, işletmelerde çalışma ortamının yapılan işin niteliğine göre ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılan işyeri ortam ölçümü bir testtidir.

İşyerlerinde aydınlatma koşulları ile ilgili konular “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında düzenlenmektedir. İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012; standartları esas alınır. İşyerlerinde aydınlatma koşulları ile ilgili detaylı konular ulusal mevzuatlarda düzenlenmeye bırakılmıştır.

Aydınlatma (ışık şiddeti), kişinin görme duyusunu etkileyen en önemli faktördür. Bir kişinin tehlikeleri fark edebilmesi ve görsel yetersizlik sebebiyle kaza geçirmemesi için işyerlerinde aydınlatma değerleri en az standartlarda belirlenen asgari seviyeleri karşılamalıdır. İş kazalarının birçok nedene bağlı olarak meydana gelmesine rağmen, yeterli aydınlatma düzeyi ile birçok iş kazasının önlenmesi sağlanacaktır.

Yüksek aydınlatma şiddetinin konsantrasyon ve motivasyonunun artmasına ve bunun çalışanın performansının %50 oranında artmasına sebep olduğunu göstermektedir. Çalışanın hata yapma oranı azaldığı için, yüksek aydınlatma şiddeti olan işyerlerinde iş kazaları da azalmaktadır. İş kazalarının büyük bir oranı aydınlatma şiddetinin 200 lüks den az olduğu işyerlerinde gerçekleşmektedir.

Fabrikalarda ve işletmelerde periyodik olarak ışık şiddeti ölçümü (aydınlatma ölçümü), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde zorunludur.

Aydınlatma Ölçümü

İş yerlerinde görsel işin sürdürüldüğü iş alanlarında sağlanması gereken aydınlık düzeyi değerleri ve işyerlerinde dolaşım alanlarındaki aydınlık düzeyi değerleri standartta belirtilen değerlere uygun olmalıdır. Doğal aydınlatma ile sağlanamayan aydınlık seviyesi yapay aydınlatma ile desteklenmelidir.

İş yerlerinin gün ışığı ile yeteri derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır.

Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir.

Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur.

Aydınlatma ölçümü lüxmetre ile yapılır.

Aydınlatma sistemlerinin doğru olarak yapılması ile;

  • Uygun bir çalışma ortamı sağlanmış olur
  • Göz sağlığı korunur, görme yeteneğini artırır
  • İş verimini artırır
  • Yaşanabilecek kazaları azaltır
  • Gasp, hırsızlık gibi olaylara karşı emniyeti sağlar

Aydınlatma Ölçümü Standardı

Çalışanların işlerini yaptığı ortamlardaki aydınlığın kontrol edilmemesi durumunda sağlığı tehdit etmesine engel olmak için yapılmaktadır. Eğer yeterli aydınlık yoksa başta göz olmak üzere birçok noktada sorun meydana gelebilmekte ve bu da iş güvenliğini tehdit edebilmektedir.

Firmaların çalışanların sağlığını ve can güvenliğini koruması için bu tip denetimleri sık sık yapması gerekmektedir. Görme duyusu iş yerlerinde çalışan herkes için en önemli konuların başında gelse de yine de sıklıkla patronlar tarafından ihmal edilmektedir. Aslında bir işi sağlıklı yapabilmek için mutlaka gözlerimizin iyi çalışması gerekmektedir.

Bu sebeple aydınlatma ölçümü sık sık yapılmalıdır. Aydınlatma kavramı, iş yerlerinde çalışanların sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uygulanmalıdır. Az olması gibi fazlası da zarar olan aydınlatma buna göre ayarlanmalıdır. Çalışanlar uygun aydınlatma ortamlarında daha verimli olmakta aynı zamanda doğacak ve iş yeri güvenliğini sarsacak tehlikeleri de ortadan kaldırmaktadır.

Özellikle yeterli aydınlatmanın olmadığı iş bölümlerinde kullanılan aletler tehlikeliyse, ciddi iş kazaları yaşanabilmektedir. Bu nedenle iş veren mutlak surette aydınlatma konusunda gerekli denetimleri yapmalı ve işçisinin sağlığını ve can güvenliğini güvence altına almalıdır.  İşletmelerin aydınlatma düzeyleri güncel bir biçimde takip ve kontrol edilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü gereğince bu durum zorunlu kılınmıştır.

Aydınlatma Ölçümü Yönetmelik

Aydınlatma ölçümü yönetmelik,  aydınlatma ölçümü mevzuat kurallar dahilindedir ve bu kurallara her iş veren uymalıdır. Aksi takdirde yapılacak olan denetimlerde iş yerleri işçinin sağlığını düşünmemesinden ötürü yüksek miktarlarda para cezası alabilmektedir. Tüm bunlara engel olmak ve iş kazalarını engellemek için hem denetimler yapılmalı hem de mevzuatın belirlediği kurallara uyulmalıdır. Aydınlatma ölçümü nasıl yapılır? iş güvenliği aydınlatma değerleri denildiği zaman da bir takım kurallara uymak gerekmektedir. Bu kurallar denetçiler tarafından bilinmekte ve firmaya gelerek çalışma ortamındaki gerekli tüm ölçümler yapılmaktadır.

İş yeri ortam ölçümü firmalarından OKCO size bu konuda danışmanlık ve mühendislik hizmeti sağlamaktadır.

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?

Aydınlatma, insanlık tarihi boyunca oldukça önemli olmuştur. Günümüzde de aydınlık, aynı şekilde önemini devam ettiriyor.

Bir ortamın yeterince aydınlatılması, insan sağlığı ve yapılan işin verimini doğrudan etkiliyor. Bu yüzden İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında aydınlatma ölçümü yapılır. Aydınlatma ölçümü, insan sağlığını ve iş verimini arttırdığı gibi aynı zamanda müşterilerin mutluluğunu da etkiler. Doğru bir şekilde aydınlatılmayan ürünler daha az dikkat çekeceği için satın alınma oranları düşer. Bunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı Aydınlatma Ölçümü zorunlu hale getirilmiştir. 

İş yerlerdeki aydınlatma ölçümleri belirli standartlar altında yapılır. Ölçümler COHSR 928-1-IPG-039 standardı kapsamında gerçekleştirilir. Raporlarda değerlendirme TS EN 12665, TS EN 12464-1,TS EN 12464-2, ISO 8995-1, ISO 8995-3 standartları esas alınarak yapılır. Ölçüm değerleri lüks cinsinden verilir.

Bu standartlar kapsamında aydınlatma ölçümleri yapılır. Aydınlatma ölçümleri genel olarak iç mekanlarda aydınlatma ölçümleri ve dış mekanlarda aydınlatma ölçümleri olarak 2 ana başlık altında gerçekleştirilir. Bu raporlar ise alanında yetkili ve uzman olan personeller tarafından gerçekleştirilmelidir. Aydınlatma ölçümü bu şekilde gerçekleştirilir. 

 

Aydınlatma Ölçümü Örneği

Aydınlatma ölçümü; AVM, stadyum, ofis, hotel, hastane ve mağaza gibi pek çok farklı alanda gerçekleştirilir. Alanında uzman personeller tarafından gerçekleştirilen aydınlatma ölçümünde pek çok farklı parametreye dikkat edilir. 

Aydınlatma ölçümü farklı mekanlarda gerçekleştirildiği için farklı parametreler ile karşılaşabiliriz. Ancak genel olarak aydınlatma ölçümü örneğinde; genel bilgiler, tesis bilgileri, ölçüm bilgileri, ölçüm cihazı ile ilgili bilgiler, ölçüm sonuçları ve ölçümü yapan personelin bilgileri bulunur. Bu raporlama sonucunda iş yerine gerekli bilgiler verilmiş olur. Eğer elde edilen veriler yeterli düzeyde değilse, iş yeri sahibi tarafından gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

Okco olarak alanında profesyonel çalışanlarımız ve profesyonel ekipmanlarımız ile hizmete hazırız. Daha fazla bilgi almak için iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği İSG Aydınlatma Ölçümü hizmetimiz iç ortam ve kişisel maruziyet olarak tarafımızca TÜRKAK ve İSGÜM onaylı sunulmaktadır.

Gürültü ölçümü raporlarımızda ayrıntılı olarak değerlendirmeler bulunmakta olup işyerinizi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluğu açıkça ve anlaşılabilir şekilde belirtilmektedir.

Sorunsuz denetimler, hızlı raporlama, uzman teknik kadro ve etkili iletişim için tercihiniz OKCO olsun.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı