Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol

‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ gereğince, işyerlerinde işin yapılmasında kullanılan makine, alet, tesis ve tesisatın (iş ekipmanlarının) belli zaman aralıklarında ve yönetmelikçe belirlenen yöntemlere uygun olarak yetkili kuruluşlarca yapılan muayene, test ve ölçüm faaliyetlerine periyodik kontrol ya da periyodik muayene denir. Amacı, iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Periyodik ölçüm (periyodik muayene) konusu; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. İşveren, yapılacak işe uygun iş ekipmanlarının çalışanlarına sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli önlemleri almalıdır. İş ekipmanlarının tamamen tehlikesiz olması sağlayamıyor ise, kabul edilebilir güvenlik düzeyine indirgeyecek tedbirleri alır.

İSG Periyodik Teknik Kontrol & Periyodik muayene yaptırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

İSG Periyodik Kontrolleri yetkili uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Periyodik kontrol raporlarımız en hızlı şekilde tarafınıza iletilmektedir.

İş ekipmanının ilk defa kullanılması, yer değişikliği yapılması gibi durumlarda ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından kontrolü yapılır.

Arızaya sebebiyet verebilecek etkilere maruz kalarak tehlike oluşturabilecek iş ekipmanının ve çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar ya da ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına sebep olabilecek durumlardan sonra sağlık ve güvenlik şartlarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kuruluşlarca periyodik muayenelerin yapılması gerekir. Periyodik muayene kontrol sonuçları kayıt altına alınarak, denetimlerde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

Periyodik Muayene & Kontrol Hizmetlerimiz

 • Basınçlı Kap periyodik muayenesi (Kazan, Kompresör, hava tankı)
 • Kaldırma araçları periyodik muayenesi (Vinç, forklift, platform)
 • Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü (Elektrik tesisatı uygunluk belgesi)
 • Topraklama ölçümü – Topraklama kontrolü
 • Paratoner kontrolü
 • Yangın tesisatı uygunluk kontrolü
 • Havalandırma tesisatı uygunluk kontrolü
 • Tezgah ve İmalat Makine Kontrolü

Diğer İSG Ölçümleri: Gürültü ölçümü, Aydınlatma ölçümü, Toz ölçümü , Titreşim ölçümü, Termal Konfor ölçümü, VOC – Kimyasal ölçümler

Geçerli Periyodik Ölçüm Raporları

Periyodik kontrol raporlarınızın denetimlerde geçerli olması için tercihiniz OKCO olsun.

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili firmamız tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik muayene raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanı kullanıldığı sürece saklanır. Raporun içeriği şöyledir;

 • İşyerinin adı, adresi ve iletişim bilgileri,
 • Periyodik kontrolün tarihi, bir sonraki periyodik kontrol tarihi,
 • Periyodik kontrolü yapılacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, üretim yılı, seri numarası gibi teknik özelliklerin yer aldığı bilgiler,
 • Periyodik muayene & kontrol esnasında kullanılan cihazların özellikleri ve periyodik kontrol yöntemi ile ilgili standart numarası ve adı,
 • Periyodik kontrol sonucu elde edilen değerlerin, ilgili standart da yer alan sınır değerlere uygunluğu kıyaslanarak yapılan değerlendirme ve tespitler,
 • Periyodik ölçüm esnasında yapılan test, ölçüm ve muayene sonuçları (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri),
 • Periyodik muayene sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler,
 • Periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı bilgisi,
 • Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili firmaya ait bilgiler

periyodik kontrol raporunda yer alır. Raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır.

OKCO tarafından verilen raporlar mevzuat açısından aşağıdaki denetimlerde geçerlidir:

 • ÇSGB müfettişleri resmi denetimleri
 • İş sağlığı ve güvenliği denetimleri
 • Tedarikçi denetimleri (Sosyal sorumluluk, Tekstil gibi alanlarda)
 • Ruhsat denetimleri (Belediye, organize sanayi)
 • Diğer özel ve resmi denetimler

Periyodik kontrol (periyodik muayene) raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kuruluşlarca yapılmaması, uygun olmayan periyodik ölçüm ve periyodik test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi durumların tespitinde, periyodik kontrol (periyodik muayene) raporları geçersiz sayılacaktır.

Periyodik Muayene Zorunludur

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince;

İşyerinizdeki Ekipman ve Tesisatların iş sağlığı ve güvenliğine açısından uygun olduğuna dair yılda en az bir defa periyodik kontrollerini yaptırmak zorundasınız.

Ekipman ve tesisatın riskine göre kontrol sıklığı arttırılmalıdır.

Periyodik Kontrol (Periyodik Muayene) Neden Yaptırılmalıdır?

 • İş kazalarının önlenmesi
 • Makine ve iş ekipmanlarının güvenli olarak kullanılmasını sağlamak
 • Verimli çalışma şartlarını düzenlemek
 • İş ekipmanlarının ömrünün uzamasına katkıda bulunmak

Yapılan sürekli periyodik muayene ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği sağlanmış olunur.

Periyodik Kontrol Konu Etiketleri

 • periyodik kontrol firmaları istanbul
 • periyodik kontrol nedir
 • periyodik kontrol yönetmeliği
 • Periyodik Teknik Kontrol
 • Periyodik Muayene
 • periyodik muayene nedir
 • periyodik muayene nasıl yapılır
 • öğrenci periyodik muayene nedir
 • periyodik muayene nasil yapilir
 • periyodik muayene formu
 • periyodik muayenede neler yapılır
 • periyodik kontrol
 • iş ekipmanları periyodik muayene uzmanı eğitimi 2017
 • Periyodik Ölçüm
WhatsApp WhatsApp Destek Hattı