Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Topraklama Ölçümü
4 Aralık 2018
havalandırma tesisatı periyodik kontrol
18 Aralık 2018

yangın tesisatı periyodik kontrolüYangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Kurum ve kuruluşlar günümüzde mutlaka iş yürütülen mekanlara yangın tesisatı yaptırmak zorundadır. Bu tesisatlar mutlaka işlevsel olmalı ve olası bir olumsuzlukta müdahele edilmesini sağlamalıdır. İşte bu nedenle günümüzde yangın tesisatı periyodik kontrolü periyodik bir biçimde gerçekleştirilmektedir. İş alanlarında güvenliğin sağlanması ve iş kazalarının engellenmesi bu periyodik kontrollerle mümkündür. Yangın tesisatı periyodik kontrollerinde yangın söndürme hortumu, yangın söndürme motopompları, yangın söndürme tesisatı gibi ekipmanların tamamı kontrol altına alınmaktadır. Bu kontrolleri bu konuda yetkin olan ve belgesi olan yetkili firmalar gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde bir geçerliliği bulunmamaktadır.

OKCO periyodik kontrol olarak yangın tesisatı periyodik kontrollerinde sizlere şu hizmeti sunmaktayız

  • Sulu yangın söndürme tesisatının periyodik kontrolleri
  • Gazlı yangın söndürme tesisatının periyodik kontrolleri
  • Köpüklü yangın söndürme tesisatının periyodik kontrolleri
  • Yangın pompalarının performanslarının test edilmesi
  • Yangın merdiveni ve kaçış yollarının kontrol edilmesi, bu alanların basınçlandırma sistemlerinin kontrolü
  • Yangın algılama sistemlerinin periyodik kontrolü
  • Su depolarının kontrolü
  • Yangın tüplerinin kontrolü
  • Acil durum eylem planının kontrolü, alınan önlemlerin denetlenmesi

Yangın Tesisatı Uygunluk Raporu Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Yangın tesisatı kontrolleri her yıl yapılmak zorundadır. Bu nedenle yangın tesisatlarının kontrol raporları 1 yıl süre ile geçerlidir. Yangın sistemi kontrolleri sırasında, yangın dolapları, yangın pompaları, yangın hortumu, yağmurlama (sprinkler) sistemi, yangın borularının tesisatı ve hidrant sistemi kontrol edilmektedir. Tüm bu sistem ve ekipmanlar; S 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında olmak zorundadır.

Bildiğiniz üzere günümüzde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektrik tesisatı nedeniyle çıkmaktadır. Bu nedenle olası yangın ihtimallerinin önüne geçebilmek için ayrıca elektrik tesisatının uygunluğunun da denetlenmesi ve uygunluk raporu alınması gerekir. Bu raporlar yangın tesisatı kontrolleri açısından da oldukça önemlidir.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre bu kontroller yapılmalıdır. Bu Yönetmeliğin amacı, güvenlik ve sağlık açısından asgari şartların belirlenmesidir. 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşları kapsar. Ayrıca bu yönetmelik,   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31. maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı