Topraklama Ölçümü

Ekipmanların Periyodik Kontrolleri
4 Aralık 2018
Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Yönetmeliği
23 Aralık 2018
elektrik topraklama ölçümü paratoner ölçümü

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü Nedir?

Elektrikle çalışan cihazların ve elektrik tesislerinin doğru bir şekilde çalışabilmesi için “Topraklama” adı verilen bir işlem gerçekleştirilir. Topraklama, elektrikle çalışan cihazlarda gerçekleşebilecek olan elektrik kaçağının önüne geçilebilmesi için bir iletken yardımıyla toprakla temasa geçirilmesi işlemidir.

Topraklama son derece önemli olduğu için topraklama ölçümü yapılmaktadır. Bu işlemin belirli standartlar ve aralıklarla yapılması işlemine de “Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü” adı verilir. Topraklama ölçümü periyodik kontrolü adı altında ise pek çok farklı ölçüm işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri de “Elektrik Tesisatlarının Periyodik Kontrolü” olarak bilinir.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

Elektrik tesisatı periyodik kontrolü ve topraklama ölçümü kontrolü oldukça 2 önemli periyodik muayenedir. Bu muayeneler mutlaka iş güvenliği ve sağlığı açısından yılda en az 1 kere gerçekleştirilmek zorundadır. Aksi takdirde iş veren ceza alabilir, daha da kötüsü oluşabilecek herhangi bir kaza sonucunda can ve mal kayıpları yaşanabilir. Peki, elektrik tesisatı periyodik kontrolü ve topraklama ölçümü kontrolü nedir ?

6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ile ilişkili olan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve paratoner gibi ekipmanların periyodik muayenelerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Elektrik tesisatı periyodik kontrolü ve topraklama ölçümü kontrolü, elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri, Elektrik Mühendisleri Odası üyesi ya da Elektrik Yüksek Teknikerleri tarafından yapılmalıdır.

Hangi Tesisatlar Yönetmelik Kapsamındadır?

Söz konusu elektrik tesisatı olduğu zaman birçok tesisat hakkında yönetmelik kapsamında mıdır soruları sorulmaktadır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen tesisatlar şunlardır:

 • Trafolar
 • Bina topraklamaları
 • Paratonerler
 • Elektrik iç tesisatı
 • Ana dağıtım panoları
 • Tesiste kullanılan makine ve ekipman gövde topraklamaları
 • Tali dağıtım panoları

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolünde Neler Yapılır?

Elektrik tesisatı periyodik kontrolü ve topraklama ölçümü kontrolü sırasında, elektrik tesisatının uygunluğu, topraklama ölçümleri, paratonerlerin uygunluğu ve kontrolü gibi işlemler gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber termal kamera kontrolleri ve elektrik izolasyon testleri de yapılmaktadır. Elektrik tesisatı kontrolü sırasında şunlar yapılır:

 • Görsel kontroller,
 • Topraklama direncinin ölçülmesi,
 • Koruma iletkenlerinin denetlenmesi,
 • Potansiyel dengeleme iletkenlerinin bağlantılarının kontrolü,
 • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi,
 • Çevrim empedansının kontrolü,
 • Beslemenin denetlenmesi,
 • Hata akımı koruma düzeninin (kaçak akım röleleri) kontrolü

Elektrik Tesisatı Periyodik Muayene Yönetmeliği Nedir?

Elektrik Tesisatı Periyodik Muayeneleri, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte bulunan, aşağıdaki ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir;

 • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” 
 • 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”
 • 16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”

Elektrik İç Tesisatı Ölçümlerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Elektrik iç tesisatı ölçümlerinde, işletmelerin ya da binaların elektrik tesisatlarının tamamı ilgili yönetmeliklere göre uygun olup olmadığı kontrol edilir. Son derece önemli olan bu ölçümlerde, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Elektrik İç Tesisatı Ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şu şekildedir;

 • Ölçümü yapacak olan kişilerin gerekli yeterlilik belgelerine sahip olduğundan emin olunmalıdır.
 • Ölçüm işlemlerinde kullanılacak olan cihazların ölçüm öncesinde gerekli ayarları yapılmalıdır.
 • Sayaç ve dağıtım panoları, motorlar, prizler, aydınlatmalar ve kablolar gibi çeşitli cihaz ve ürünlerin kontrolleri yapılırken ilgili yönetmelikler göz önüne alınmalıdır.
 • Ölçüm işlemi yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Elektrik Tesisat Uygunluğu

Elektrik tesisat uygunluğu kontrolü sırasında; bağlantı noktaları ve uygunluklar kontrol edilmektedir. Bu kontroller yılda 1 kere yapılmalıdır.

Elektrik Topraklama Ölçümü

Elektrik topraklama ölçümü topraklamanın varlığını ve yönetmeliğe uygun olup olmadığı ölçülür. Topraklama ölçümü Senede 1 kere yapılması zorunludur.

Paratoner Kontrolü

Tesisin yıldırım düşmesi sonucunda yaşanacak etkilerden kurtulmasını sağlayan bir sistemdir. Paratoner Kontrolü de yılda 1 kere kontrol edilmesi zorunludur.

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü yaptırmak istiyorsanız, Okco olarak alanında profesyonel çalışanlarımız ve profesyonel ekipmanlarımız ile hizmete hazırız. Daha fazla bilgi sahibi olmak için sitemizi inceleyebilir ya da iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı