Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

Topraklama Ölçümü
4 Aralık 2018
Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

Ekipmanların Periyodik Kontrolleri, iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kontrollerinin belirli sürelerde yapılması işlemidir. Bu işlemin gerçekleştirilme nedeni, iş güvenliğinin ve veriminin sağlanmasıdır. Periyodik kontrol yönetmeliğine göre, iş ekipmanlarının periyodik kontroller, uluslararası ve ulusal standartlarda yer alan kriterlerde ve zaman aralıklarında, bağımsız kuruluşlarda çalışan uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontroller; kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü, basınçlı kapların periyodik kontrolü, topraklama ölçümü ve kontrolü, paratoner kontrolü, yangın tesisatı periyodik kontrolü, havalandırma tesisatı periyodik kontrolü, iş makineleri periyodik kontrolü ve tezgah ile makine periyodik kontrolü olarak kategorilendirilmektedir.

Ekipmanların Periyodik Kontrolleri arasında oldukça önemli olan kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü hususundan bahsetmek gerekirse şunları söylememiz mümkün olacaktır:

Kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü, makine mühendisleri ya da teknikerleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ekipmanlar genellikle şu tehlikeleri içerebilir:

  • Halat ya da zincirin kopması nedeniyle yükün düşmesi bunun sonucunda cana ve mala zarar gelmesi,
  • Cihazın mekanik bağlantılarının kopması, yükün düşmesi ve kaza yaşanması
  • Hidrolik kaçaklar
  • Frenleme sisteminin sorunlu olması nedeniyle çarpma ve devrilme yaşanması
  • Bilgilendirme ve uyarı ekipmanlarının çalışmaması sonucunda kaza ortaya çıkması
  • Taşıma kapasitesinin aşılması nedeniyle sorunlar yaşanması

PERİYODİK KONTROL ZORUNLU MU? 

FENNİ MUAYENE NE ZAMAN YAPILIR?

Kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre zorunludur. Bu ekipmanların periyodik kontrollerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Periyodik kontrolleri; yüksek teknikerler, makine mühendisleri ve makine teknikerleri gerçekleştirmektedir. Periyodik kontroller yaşanan arıza durumlarında hemen yapılmalı bunun dışında herhangi bir sorun yoksa dahi yılda bir kere gerçekleştirilmelidir. Kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü, kanuni yükümlülük olarak sayılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla mutlaka iş veren bu kontrolleri yerine getirmelidir. Bu şekilde hem çalışanın can ve mal güvenliği sağlanmakta hem de iş yeri koşulları iyileştirilmektedir.

Periyodik kontrol firmaları İstanbul genellikle şu işlemleri yapar.

  • İş ekipmanının fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğinin kontrolü
  • Ekipman donanımlarının çalışıp çalışmadığının kontrolü
  • Ekipmanların kaldırma testleri

Bununla beraber bu ekipman kontrolleri, ekipmanın cinsine göre değişim gösterebilmektedir.

Kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü ile ilgili en çok aranan kelimeler:

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı