Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

Topraklama Ölçümü
4 Aralık 2018
Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

Ekipmanların Periyodik Kontrolleri, iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kontrollerinin belirli sürelerde yapılması işlemidir. Bu işlemin gerçekleştirilme nedeni, iş güvenliğinin ve veriminin sağlanmasıdır. Periyodik kontrol yönetmeliğine göre, iş ekipmanlarının periyodik kontroller, uluslararası ve ulusal standartlarda yer alan kriterlerde ve zaman aralıklarında, bağımsız kuruluşlarda çalışan uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontroller; kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü, basınçlı kapların periyodik kontrolü, topraklama ölçümü ve kontrolü, paratoner kontrolü, yangın tesisatı periyodik kontrolü, havalandırma tesisatı periyodik kontrolü, iş makineleri periyodik kontrolü ve tezgah ile makine periyodik kontrolü olarak kategorilendirilmektedir.

Ekipmanların Periyodik Kontrolleri arasında oldukça önemli olan kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü hususundan bahsetmek gerekirse şunları söylememiz mümkün olacaktır:

Kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü, makine mühendisleri ya da teknikerleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ekipmanlar genellikle şu tehlikeleri içerebilir:

  • Halat ya da zincirin kopması nedeniyle yükün düşmesi bunun sonucunda cana ve mala zarar gelmesi,
  • Cihazın mekanik bağlantılarının kopması, yükün düşmesi ve kaza yaşanması
  • Hidrolik kaçaklar
  • Frenleme sisteminin sorunlu olması nedeniyle çarpma ve devrilme yaşanması
  • Bilgilendirme ve uyarı ekipmanlarının çalışmaması sonucunda kaza ortaya çıkması
  • Taşıma kapasitesinin aşılması nedeniyle sorunlar yaşanması

İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri Nedir?, Ne Zaman Yapılır?

Günümüzde iş yerlerinde farklı işlevlere sahip olan pek çok farklı türde iş ekipmanı vardır. Bu ekipmanların çalışanların güvenliğini tehdit etmemesi ve verimli bir şekilde çalışması için periyodik kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 

İş ekipmanları periyodik kontrolü, ekipmanın güvenli bir şekilde işlevini yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için periyodik olarak muayene edilmesidir. İş ekipmanları periyodik kontrolünün süresi ise ekipmana göre değişiklik gösterir. Örneğin; iletme makinalarının kontrolleri 3 ayda 1 gerçekleştirilirken, basınçlı kaplar ise yılda 1 kere periyodik kontrolden geçmelidir.

İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?, Hangi Ekipmanlara Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nce iş yerinde kullanılan ekipmanlar 4 farklı gruba ayrılmıştır. Bu gruplar şu şekildedir;

Bu 4 farklı grubun periyodik kontrolleri yapılır.

Görüldüğü üzere farklı yapılarda iş ekipmanları bulunmaktadır. İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri sırasında her bir ekipmanın kontrolleri farklı şekilde gerçekleştirilir. Ekipmanların farklı özellikleri ve kullanıldığı alan gibi çeşitli parametreler göz önüne alınarak periyodik kontrolleri gerçekleştirilir. Ancak genel olarak periyodik kontrol; hidrostatik testler, görsel testler, ağırlık testleri ve çeşitli cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir.

İş ekipmanları periyodik kontrolleri oldukça önemli olan bir işlem olduğu için alanında uzman ve gerekli belgelere sahip olan firma çalışanları tarafından gerçekleştirilmelidir.

İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri Zorunlu Mu?

İşveren kişi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışanların güvenliğini sağlamak zorundadır. İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri, 25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nce zorunludur.

İş Ekipmanları Periyodik Kontrollerini yaptırmak istiyorsanız, Okco olarak alanında profesyonel çalışanlarımız ve profesyonel ekipmanlarımız ile hizmete hazırız. Daha fazla bilgi almak için iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Fenni Muayene Ne Zaman Yapılır?

Kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre zorunludur. Bu ekipmanların periyodik kontrollerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Periyodik kontrolleri; yüksek teknikerler, makine mühendisleri ve makine teknikerleri gerçekleştirmektedir. Periyodik kontroller yaşanan arıza durumlarında hemen yapılmalı bunun dışında herhangi bir sorun yoksa dahi yılda bir kere gerçekleştirilmelidir. Kaldırma ekipmanı periyodik kontrolü, kanuni yükümlülük olarak sayılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla mutlaka iş veren bu kontrolleri yerine getirmelidir. Bu şekilde hem çalışanın can ve mal güvenliği sağlanmakta hem de iş yeri koşulları iyileştirilmektedir.

Periyodik kontrol firmaları İstanbul genellikle şu işlemleri yapar.

  • İş ekipmanının fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğinin kontrolü
  • Ekipman donanımlarının çalışıp çalışmadığının kontrolü
  • Ekipmanların kaldırma testleri

Bununla beraber bu ekipman kontrolleri, ekipmanın cinsine göre değişim gösterebilmektedir.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı