Titreşim ölçümü Nedir

Topraklama Ölçümü Raporu
4 Mart 2019
Titreşim Ölçümü ve Çözümlenmesi
4 Mart 2019

Titreşim Ölçümü Nedir

Titreşim ölçümü iş yerleri için oldukça önemli bir konudur ve çalışanların sağlığına direkt olarak etki etmektedir. vücut titreşim maruziyeti, titreşimden kaynaklanan hastalıklar, beyaz parmak sendromu veya titreşim ölçümü nedir gibi sorular son zamanlarda sık sık sorulmaktadır.

titreşim ölçümü nedir

Titreşimin Çalışan Üzerindeki Etkisi

Titreşimin ele ve kola etki etmesi sonucunda yaşanan sağlık sorunları “el-kol titreşim sendromu” yani “mesleki Raynaud fenomeni” olarak adlandırılmaktadır. Bu etkiler sonucunda kişilerin damarlarında, kaslarında, kemiklerinde, sinirlerinde ve eklemlerinde hasar oluşmaktadır. Bu rahatsızlıkların tümü mesleki hastalık olarak değerlendirilebilir. Bu rahatsızlığın belirtileri arasında ağrı bulunmaktadır. Diğer ve oldukça önemli belirti ise beyaz parmak sendromudur. Bu titreşim kaynaklı olarak parmakların beyazlaşmasıdır. Diğer belirtiler arasında ise karıncalanma, his kayıpları ve kavrama gücünde eksiklikler vardır. Bu rahatsızlığın belirtilerinden en önemlisi beyaz parmak genellikle soğuğa maruz kalındığı zaman ortaya çıkmaktadır.

Titreşim Ölçümü Nasıl yapılır?

Titreşim ölçümünde;

Titreşim eğer düzgünse değerler m/sn cinsinden oktav bantları kullanılarak ölçülmektedir.

Titreşimlerin tümü insan vücudu ile temasın olduğu noktalar kullanılarak ölçülür.

Titreşimin vücuda yayılmaya başladığı bölge ve nokta incelenir. Eğer iletim sırasında engel bulunuyorsa ölçüm sırasında bunlar da dikkate alınır.

Titreşim ölçen cihazlar işlem başlamadan önce mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmektedir. Öte yandan bu cihazların dönem dönem testten geçirilmesi gerekmektedir.

Titreşim ölçüldükten sonra veriler kaydedilmektedir. titreşim ölçüm cihazı adı – vibrasyon cihazı nedir gibi sorular bu verilerle ilişiktir. Çünkü bu ölçümleri bu cihazlar yapmakta ve veriler de daha sonra kayıt altına alınarak incelenmektedir.

Dikkate alınması gerekenler:

Cihazın bakımı ve test işlemleri sırasında mutlaka alanında uzman kişilerin bulunması gerekmektedir.

Titreşim ölçümü sırasında elde edilen veriler mutlaka kayıt altına alınmalıdır.

Değerler ölçüm kartlarına girilmelidir.

Daha sonra titreşim kaynağı analiz edilmelidir.

Vücuda iletilen titreşimin şekli ve niteliği önemlidir.

Titreşime maruz kalan işçilerin sayısı ve maruziyet süresi de mühimdir.

Periyodik kontrol firmalarından OKCO;

  • Aydınlatma Ölçümü
  • Gürültü Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümü
  • Titreşim Ölçümü
  • Toz Ölçümü
  • VOC Ölçümü hizmetlerinde de tarafınıza hizmet vermektedir.
WhatsApp WhatsApp Destek Hattı