Titreşim Ölçümü Nedir?

Topraklama Ölçümü Nedir?
4 Mart 2019
Titreşim Ölçümü ve Çözümlenmesi
4 Mart 2019

Titreşim Ölçümü Nedir?

Titreşim ölçümü iş yerleri için oldukça önemli bir konudur ve çalışanların sağlığına direkt olarak etki etmektedir. Vücut titreşim maruziyeti, titreşimden kaynaklanan hastalıklar, beyaz parmak sendromu veya titreşim ölçümü nedir gibi sorular son zamanlarda sık sık sorulmaktadır.

Titreşim Ölçümü Neden Yapılır?

Titreşim, çoğu zaman dikkat edilmese dahi insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilen fiziksel etkilerden biridir. Günümüzde bazı iş yerlerinde kullanılan ekipman ya da mevcut çalışma koşullarından dolayı çalışanlar yüksek düzeyde titreşime maruz kalmaktadır. Çalışanların yüksek düzeyde titreşime maruz kalması ise İş Sağlığı ve Güvenliği açısından oldukça tehlikeli olduğu gibi aynı zamanda iş verimini de ciddi bir şekilde düşürmektedir. Bu yüzden Titreşim Ölçümü yapılmalıdır.

Titreşim sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da insan sağlığına olumsuz yönde etki etmektedir. Ayrıca titreşim ölçümünün yapılması yasalarca zorunlu hale getirilmiştir. Bunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı titreşim ölçümü yapılmalıdır. 

titreşim ölçümü nedir

Titreşimin Çalışan Üzerindeki Etkisi

Titreşimin ele ve kola etki etmesi sonucunda yaşanan sağlık sorunları “el-kol titreşim sendromu” yani “mesleki Raynaud fenomeni” olarak adlandırılmaktadır. Bu etkiler sonucunda kişilerin damarlarında, kaslarında, kemiklerinde, sinirlerinde ve eklemlerinde hasar oluşmaktadır. Bu rahatsızlıkların tümü mesleki hastalık olarak değerlendirilebilir. Bu rahatsızlığın belirtileri arasında ağrı bulunmaktadır. Diğer ve oldukça önemli belirti ise beyaz parmak sendromudur. Bu titreşim kaynaklı olarak parmakların beyazlaşmasıdır. Diğer belirtiler arasında ise karıncalanma, his kayıpları ve kavrama gücünde eksiklikler vardır. Bu rahatsızlığın belirtilerinden en önemlisi beyaz parmak genellikle soğuğa maruz kalındığı zaman ortaya çıkmaktadır.

İş Yerinde Titreşim Ölçümü Faktörleri Nelerdir?

İş yerinin ürün / hizmet sunduğu sektöre göre çalışma ortamları değişiklik göstermektedir. Çalışma ortamlarının değişiklik göstermesiyle birlikte iş yerinde titreşim ölçümü faktörleri de değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak iş yerinde titreşim ölçümü faktörlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Çalışanların kullandığı ekipmanlar / aletler
 • Kullanılan ekipmanların / ürünlerin durumu
 • Çalışanın ekipmanı / ürünü kullanırken ellerinin, kollarının ve vücudunun duruşu / yönelimi
 • Kullanılan koruyucu ekipmanlar ve bu ekipmanların durumu 

İş yerinde titreşim ölçümleri El – Kol Titreşimi ve Bütün Vücut Titreşimi olmak üzere 2 farklı şekilde gerçekleştirilir. Bu bağlamda; parmaklardan ya da avuçlardan vücuda giren, çeşitli aletlerden yayılan mekanik enerjiye el – kol titreşimi adı verilir. Vücudun tümüne aktarıldığında çalışanın sağlığını riske atan ve güvenlik açıklığına sebebiyet veren mekanik enerjiye bütün vücut titreşimi adı verilir. 

El – Kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi boyunca günlük maruziyet sınır değeri, 5m/s2 ve sekiz saatlik çalışma süresi boyunca günlük maruziyet eylem değeri, 2.5 m/s2 şeklindedir.

Bütün Vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi boyunca günlük maruziyet sınır değeri, 1.15 m/s2 ve sekiz saatlik çalışma süresi boyunca günlük maruziyet eylem değeri, 0.5 m/s2 şeklindedir.

Titreşim ölçümünde kullanılan maruziyetler belirlenirken TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2 ve TS ISO 2631-1 gibi çeşitli standartlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

 

Titreşimin Ne Tür Etkileri Vardır?

Titreşim, çalışanların ve kullanılan ekipmanların / aletlerin üzerinde çeşitli etkilere yol açmaktadır. Titreşimin etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kas hastalıkları
 • Kemik ve eklem hastalıkları
 • Bel bölgesinde çeşitli rahatsızlıklar
 • Omurga travmaları
 • Çalışanlarda sürekli olarak baş ağrısı 
 • Görme bozuklukları 
 • Denge bozuklukları 
 • Çeşitli sinir ve sindirim sistemi rahatsızları
 • Yorgunluk ve dikkat dağınıklığı / azalması gibi psikolojik rahatsızlıklar
 • Titreşimden dolayı ortamda sürekli olarak gürültülüdür
 • Ekipmanlar / aletler titreşimden kaynaklı zarar görebilir 

Titreşim Ölçümü Nasıl Yapılır?

Titreşim ölçümünde;

Titreşim eğer düzgünse değerler m/sn cinsinden oktav bantları kullanılarak ölçülmektedir.

Titreşimlerin tümü insan vücudu ile temasın olduğu noktalar kullanılarak ölçülür.

Titreşimin vücuda yayılmaya başladığı bölge ve nokta incelenir. Eğer iletim sırasında engel bulunuyorsa ölçüm sırasında bunlar da dikkate alınır.

Titreşim ölçen cihazlar işlem başlamadan önce mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmektedir. Öte yandan bu cihazların dönem dönem testten geçirilmesi gerekmektedir.

Titreşim ölçüldükten sonra veriler kaydedilmektedir. titreşim ölçüm cihazı adı – vibrasyon cihazı nedir gibi sorular bu verilerle ilişiktir. Çünkü bu ölçümleri bu cihazlar yapmakta ve veriler de daha sonra kayıt altına alınarak incelenmektedir.

Dikkate alınması gerekenler:

Cihazın bakımı ve test işlemleri sırasında mutlaka alanında uzman kişilerin bulunması gerekmektedir.

Titreşim ölçümü sırasında elde edilen veriler mutlaka kayıt altına alınmalıdır.

Değerler ölçüm kartlarına girilmelidir.

Daha sonra titreşim kaynağı analiz edilmelidir.

Vücuda iletilen titreşimin şekli ve niteliği önemlidir.

Titreşime maruz kalan işçilerin sayısı ve maruziyet süresi de mühimdir.

Titreşim ölçümü yaptırmak isterseniz, Okco olarak alanında profesyonel çalışanlarımız ve profesyonel ekipmanlarımız ile hizmete hazırız. Daha fazla bilgi sahibi olmak için linke tıklayarak sitemizi inceleyebilir ya da iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

İlginizi Çekebilir: Termal konfor ölçümü nasıl yapılır?

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı