İSG Ölçümü

İSG Ölçümü

İş Sağlığı ve Güvenliği isg ölçümü hizmetlerimiz ortam ve kişisel maruziyet olarak tarafımızca TÜRKAK ve İSGÜM onaylı sunulmaktadır.

İSG Ortam Ölçümleri

 • Gürültü Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Toz Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • VOC Ölçümü
 • Sıcaklık- Nem Ölçümü
 • Ortam Havası – Kimyasal Ölçümleri

İSG Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Solunabilir Toz Ölçümü
 • Titeşim El-Kol Maruziyet Ölçümü
 • Titreşim Tüm Vücut Maruziyet Ölçümü
 • Voc Maruziyet Ölçümü
 • Kimyasal Maruziyetler Ölçümleri
isg ölçümleri

Bakanlık Onaylı Ölçüm ve Raporlama

Laboratuvarlarımız TÜRKAK’dan akredite ve İSGÜM yetki belgelidir. Tarafımızca sağlanan İSG ortam ölçümleri ve kişisel maruziyet raporları resmi ve özel tüm denetimlerde geçerli olacak şekilde hazırlanmaktadır.

Unutmayınız, İSG Ölçümleri İSGÜM yetki belgesi olmayan veya yetki belgesi içerisinde ölçüm yaptırmak istediğiniz parametreler yazmayan laboratuvarların yaptıkları ölçümler geçersizdir.

İş yerinizde iş sağlığı ve güvenliği hijyen ölçümlerini yaptırmak için bize ulaşın.

Ayrıntılı Rapor Sunumu

İSG kişisel maruziyet ölçüm raporlarımızda ayrıntılı olarak değerlendirmeler bulunmakta olup iş yerinizi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluğu açıkça ve anlaşılabilir şekilde belirtilmektedir.

Sorunsuz denetimler, hızlı raporlama, uzman teknik kadro ve etkili iletişim için tercihiniz OKCO olsun.

İSG ölçüm hizmetlerimiz: İSG ortam ölçümü, iş hijyeni ölçümü, İSG testleri, iş güvenliği ortam ölçümü, iş güvenliği analizleri, iş sağlığı ve güvenliği test, ölçüm ve analizleri,  iş güvenliği ölçümleri vb. şekillerde adlandırılmaktadır.

isg ölçümleri

Diğer İş yeri Ortam Ölçümü Hizmetlerimiz

 • Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (İş yeri Ortamı)
 • Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (İş yeri Ortamı)
 • Havadaki Civa Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Benzen Konsantrasyonu (İş yeri Ortamı)
 • Havadaki Toluen Konsantrasyonu (İş yeri Ortamı)
 • Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (İş yeri Ortamı)
 • Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (İş yeri Ortamı)
 • Havadaki Sülfirik Asit Konsantrasyonu (İş yeri Ortamı)
 • Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (İş yeri Ortamı)
 • Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (İş yeri Ortamı)
 • Havadaki Hidrojen Sülfür Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Hidrojen Florür Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Hidrojen Klorür Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Azotoksit Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Karbonmonoksit Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Kükürtdioksit konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Nitrikasit Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Oksijen Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Ozon Konsantrasyonu Ölçümü
 • İş yeri Ortamı Havadaki Gaz Ölçümleri
 • Havadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Ölçümü
 • Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
 • Renk Karşılaştırma Metodu İle Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
 • İş yeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • Toz İçerisindeki Serbest Silis Analizi (İş yeri Ortamı)
 • İş yeri Ortamı Havadaki Ağır Metal Ölçümleri
 • İç Ortam Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Havadaki Kloroform Konsantrasyonu Ölçümü
 • İç Ortam Havasındaki İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Diğer Kişisel Maruziyet Ölçümü Hizmetlerimiz

 • Kişisel Solunabilir Toz Konsantrasyonu
 • Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Havadaki Civa Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Kişisel İnorganik Gaz Maruziyeti Ölçümleri
 • Havadaki Sülfirik Asit Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümleri
 • Havadaki Benzen Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Havadaki Toluen Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (Kişisel)
 • Toz İçerisindeki Serbest Silis Analizi (Kişisel)
 • Laboratuvar Havasının Formaldehit ve Ksilen Düzeyleri Ölçümü

Ortam Ölçümü

 • ortam ölçümü yapan firmalar
 • ortam ölçümü nedir
 • ortam ölçümleri yönetmelik
 • ortam ölçümleri fiyatları
 • ortam ölçümleri yasal zorunluluk
 • iş yeri ortam ölçümleri nelerdir
 • isg ortam ölçümleri
 • ortam ölçümleri geçerlilik süresi

İSG Ölçümleri

 • isg ortam ölçümleri yönetmeliği
 • ortam ölçümleri nelerdir
 • ortam ölçümleri yasal zorunluluk
 • isg ortam ölçümleri kavacık
 • ortam ölçümleri yapan firmalar
 • iş yeri ortam ölçümleri nelerdir
 • ortam ölçümleri fiyatları
 • ortam ölçümleri geçerlilik süresi

İSG Ölçüm Nedir? İSG Ölçüm Hizmetleri Nelerdir?

İSG ölçümleri yani İş Sağlığı ve Güvenliği ölçümleri ile çalışanların çalışma ortamında bulunan ve çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek tüm fiziksel ya da kimyasal etkenlerin nicelik ve nitelik ölçümleri gerçekleştirilir. Baktığımızda İSG ölçümleri genel olarak kimyasal faktörler ve fiziksel faktörler olarak ikiye ayrılır.

İSG ölçümü fiziksel, kimyasal faktörler dışında İSG Ortam Ölçümleri ve İSG Kişisel Maruziyet Ölçümleri olarak da iki farklı başlık altında incelenebilir. Peki İSG Ortam Ölçümleri nasıl yapılır, İSG Kişisel Maruziyet Ölçümleri nasıl yapılır ve İSG Ölçüm Yönetmelikleri nelerdir? 

İSG Ortam Ölçümleri Nasıl Yapılır?

İSG Ortam Ölçümleri şu şekildedir;

 • Toz ölçümü
 • Titreşim ölçümü
 • Aydınlatma ölçümü
 • Gürültü ölçümü
 • VOC ölçümü
 • Sıcaklık-Nem ölçümü
 • Ortam havası-Kimyasal ölçümleri

İSG Ortam Ölçümlerinin yapılabilmesi için kapsamlı bir araştırma yapılması gereklidir. İşverenin, iş yerinde belirlediği alanlarda uygulanır. İşveren, İSG Ortam Ölçümlerinin yapılabilmesi için gerekli ekipman ve belgelere sahip olan bir firma ile anlaşması çok önemlidir. Çünkü İSG Ortam Ölçümleri doğru ekipman ve profesyonel çalışanlar ile yapılmalıdır. Doğru seçilen bir firma ile gerçekleştirilen İSG Ortam Ölçümleri, iş sahasındaki olumsuzları belirler ve işverenin önlem almasını sağlar. 

İSG Kişisel Maruziyet Ölçümleri Nasıl Yapılır?

İSG Kişisel Maruziyet Ölçümleri şu şekildedir;

 • Solunabilir toz ölçümü
 • Titreşim el-kol maruziyet ölçümü
 • Termal konfor ölçümü
 • Gürültü maruziyet ölçümü
 • Titreşim tüm vücut maruziyet ölçümü
 • VOC maruziyet ölçümü
 • Kimyasal maruziyetler ölçümleri

İSG Kişisel Maruziyet Ölçümleri, iş yeri içerisindeki çeşitli etkenlerin çalışma ortamına yani çalışan sağlığına etki eden unsurların çalışan bazında ölçülerek analiz edilmesidir. İSG Kişisel Maruziyet Ölçümleri ile çalışan sağlığını gözetmek, işverenin görevlerinden biridir. Ölçümlerin uygulanması için işveren bir firma ile anlaşmalı ve hukuki zorunluluklarını yerine getirmelidir. 

İSG Ölçümü Yönetmelikleri Nelerdir?

İSG Ölçümü bazı yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İSG Ölçüm Yönetmelikleri şu şekildedir;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6331 sayılı 10.maddesinde İSG Ölçümlerine değinilmektedir. 6331 sayılı kanuna göre işverenler kendi çalışanlarının ortamda maruz kaldığı riskleri belirlemesi zorunlu tutulmuştur. 
 • 6331 sayılı kanuna göre İSG Ölçüm Yönetmelikleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu kanun çerçevesinde yapılacak olan ölçümlerin uyması gereken kriterlerden de bahsedilmektedir.

İSG Ölçümü Yönetmelikleri ile işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği için çalışanlarının ve çalışma ortamının uygunluğunu gözetmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu yazımızda sizler için İSG Ortam Ölçümleri nasıl yapılır, İSG Kişisel Maruziyet Ölçümleri nasıl yapılır ve İSG Ölçüm Yönetmelikleri nelerdir sorularına cevap verdik. İş yerinizin İSG Ölçümlerini yaptırmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. okco olarak sahip olduğumuz sertifikalar, profesyonel çalışanlarımız ve profesyonel ekipmanlarımız ile hizmete hazırız. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir ve bilgi alabilirsiniz.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı