Paratoner Ölçümü

Periyodik Kontrol Nedir
22 Ocak 2019
Periyodik Kontrol İstanbul
20 Şubat 2019

paratoner ölçümüParatoner Ölçümü Nedir?

Paratonerler, iş yerlerinde yıldırımdan korunma tesisatı olarak kullanılmaktadır. Paratoner ölçümü periyodik kontrolü belirlenen zaman dilimlerinde yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Belirlenen zaman dilimi ise yılda en az 1 keredir. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğine göre, bu periyodik kontrolleri yaptırmak zorunludur. Paratonerlerin uygunluğu çalışanların sağlığı ve mal güvenliği için önemli birer husustur ve asla atlanmaması gerekmektedir.

Yıldırımdan korunma sistemleri şunlardır:

Franklin Çubuğu: Bu sistemde amaç, sivri uç etkisi ile yıldırımı üstüne çekmesidir. Koruma alanı dardır bu nedenle fazla tercih edilmez.

Aktif Paratoner: Bu sistemlerin kurulumu kolaydır ve etkin bir koruma sağlar. Bu nedenle yıldırımdan korunma sistemleri arasında en çok tercih edilenlerdendir.

Radyoaktif Paratoner: Radyoaktif paratonerler, artık üretilmemektedir. Bunun nedeni de bünyelerinde bulundurdukları radyoaktif maddelerin yarattığı radyasyon kirliliğidir.

Faraday Kafesi: 3 kısımdan oluşur: yakalama ucu, iniş iletkeni ve topraklama sistemi. Bu sistem belirli aralıklarla kurulmaktadır. Kurulum maliyeti yüksektir ama en etkin koruma sistemi olarak kabul edilmektedir.

Paratoner Ölçümü Nasıl Yapılır?

Paratoner kontrolleri paratoner ölçümü konusunda yetkili olan teknik personeller tarafından gerçekleştirilmektedir. Periyodik kontrol sonrasında uygunluğa yönelik bir rapor oluşturulur ve iş verene teslim edilir. Bu raporlar İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun bir biçimde hazırlanmaktadır. “Paratoner Kontrol Belgesi” bir yıl geçerliliğe sahiptir. 2 periyodik kontrol arasındaki azami süre de 1 yıl olmalıdır.

Paratoner ölçüm ve kontrolleri İSG mevzuatına uygun olarak gerekli cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu kontroller şu hususları içermektedir:

 • İndirme iletkenleri kontrolleri
 • Koruma borusu kontrolleri
 • Muayene klemensi kontrolleri
 • Çatı üstü kontrolleri
 • Paratoner topraklama ölçümü

Paratoner Yönetmeliği

Paratoner periyodik kontrolü ve bakımları yılda bir kere yapılmaktadır. Bu bakımlar sırasında şu hususlara dikkat edilmektedir:

 • Paratonerin sağlamlığı ciddi bir biçimde kontrol edilir.
 • Paratonerin direğinde ya da diğer aksamlarında pas olup olmadığına bakılır.
 • İniş iletkenlerine bakılır.
 • İniş iletkenleri kroşeleri muayene edilir.
 • İniş iletkenlerinin sürekliliğine bakılır.
 • Ölçüm klemensi kontrol edilir. Gerekirse klemens sıkılır.
WhatsApp WhatsApp Destek Hattı